Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen

Overgang fra vuggestue til børnehave

 

Vi vil i Børnegården gerne arbejde på at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave nemmere for det enkelte barn. Vi vil sætte fokus på, at barnet får et større kendskab til ”den nye verden”, og at barnet får relationer til både børn og voksne i ”den nye verden”. Det er også vores ønske, at forældrene til barnet, der rykker i børnehaven får større indblik i indkøringsarbejdet, således de bliver mere trygge og kan snakke med deres barn om det på en mere detaljeret måde.


Vi laver en gruppe, hvor de kommende børnehavebørn fra vuggestuen er med, og hvor en lille gruppe af de mindste børnehavebørn er med. Der er en voksen med fra hver afdeling, og det går på skift i personalegruppen, hvem det er.

 

Aktiviteterne skal introducere de kommende børnehavebørn til børnehavens struktur, de fysiske rammer, legesteder i børnehaven, relationer til de voksne i børnehaven, der skal tage imod dem, og rigtigt gerne relationer til et eller flere børnehavebørn. Vi vil lægge vægt på, at børnene skal lære at hjælpe hinanden – f.eks. holder de store børn nogle små i hånden, man hjælper hinanden med tøj osv. Vi vil have stor fokus på børnenes perspektiv, på deres reaktion og på deres medbestemmelse.

 

Samtalen mellem forældre, vuggestue og børnehave skal ligge inden opstart i børnehaven. Forældrene opfordres til, hvis barnet har et behov, at deltage sammen med barnet de første dage, ligesom børnene der starter op udefra.

 

 

Beskrivelse af arbejdet med overgang fra dagtilbud til skole

Efter sommerferien starter de børn, der forventes at starte i skole næste forår i en gruppe, som vi kalder Frøerne. En pædagog i børnehaven er ansvarlig for denne gruppe.

Formålet med gruppen er at lære børnene at fungere sammen og udvikle sig i gruppen, at gøre dem klar til skolen og give dem lyst til at møde nye udfordringer efter børnehaven. Ud over deres almindelige hverdag i børnehaven, som de kender den med turdag, svømning, bålmad og masser af idræts- og naturaktiviteter, arbejder de med nedenstående fokuspunkter. Dette har vi valgt for at lette overgangen fra børnehave til skole og for at imødekomme de krav, der stilles til et barn i børnehaveklassen.

 

Når barnet starter i skole skal det kunne:

- Indgå i relationer med andre

- Lytte samt udvise hensyn og empati overfor andre

- Forstå en kollektiv besked-og instruktion

- Være kreativt, tegne, male, klippe og slippe fantasien løs

- Skrive og læse eget navn

- Fortælle forståeligt og i sammenhæng

- Være selvhjulpen og have styr på deres egne ting

- Have en positiv tilgang til nye udfordringer og være nysgerrig på sin omverden

 

Arbejdet med fokuspunkterne integreres naturligt i børnenes hverdag. Til samling lærer børnene at fortælle, at kunne modtage og forstå en besked, at lytte og vente på tur, lære forskellige sange, digte historier m.m.

Børnene arbejder med små projekter og emner om alt lige fra natur til teater og eventyr. De lærer om tal og bogstaver gennem bevægelse og leg.

I svømmehallen lærer børnene at være selvhjulpne med alt. De skal selv administrere deres svømmetaske, omklædning, vaske sig, tage luffer og bælte på m.m. De lærer at blive trygge ved og have respekt for vandet. Vi laver forskellige opgaver i vandet, hvor læring og bevægelse sættes sammen. De lærer forøvelser til forskellige svømmestilarter. Både her og i deres daglige lege og aktiviteter, udvikler de sociale kompetencer og forståelse af dem selv.

 

Vi kommunikerer løbende med forældrene gennem daglig dokumentation og dialog. Derudover samarbejder vi med de omkringliggende skoler. Vores børn fortsætter i forskellige skoler efter børnehaven. 4-5 skoler er helt sædvanligt og enkelte år er det flere. Vi besøger så vidt muligt alle børnenes skoler og holder overleveringssamtaler med de kommende børnehaveklasselærere om det enkelte barn.

Sidste forår var første gang vi sendte børn i forårs-SFO. Dette var helt nyt for alle, og vi fik ændret i strukturen, så vi startede frøarbejdet lige efter sommerferien. Vi fik dog ikke den afslutning, som vi havde ønsket, da Covid -19 lukkede Danmark ned. Heldigvis kom børnene på besøg 3 dage, inden de skulle starte i skole.