Lederens ansvar

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”

”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

 

2023: Det er svært at forestille sig en hverdag i et dagtilbud uden refleksive og didaktiske overvejelser. I Børnegården har vi daglige samtaler og refleksionsstunder over børnene. Både dem der opstår af nødvendighed og dem vi har planlagt.

Børnegårdens personale er fagligt nysgerrige og at for at få alle sider belyst har vi brug for hinanden. 

 

En medarbejder er i år gået  igang med Marte Meo uddannelsen og er pt igang med at filme og give sparring på to personaler. Det glæder vi os til at bruge meget mere, som et aktivt refleksionsredskab direkte ind i praksis.

 

Vi bruger årets personalemøder til at nå hele vejen rundt med faglig input, fælles refleksioner, planlægning og evaluering. Som skrevet i selve evalueringsdelen arbejder vi med K1 skemaer der rammer både de didaktiske overvejelser før en aktivitet ind, under og ikke mindst evalueringen.

 

I år har vi haft Louise Friis ude i forhold til vores fysiske indretning. Vi har været til foredrag med Morten Albæk, "Falske Sandheder" og Rikke Østergaard, "Men så kom Preben" (følelser smitter) og vi har afsluttet vores fælles efteruddannelse i pædagogisk idræt. Derudover har en medhjælper i henholdsvis vuggestue og børnehave været på kursus i børneyoga og den ene medhjælper (børnehaven) været på børneyoga kursus hos Blå Himmel yoga.

 

At vi vælger, og har kunnet prioritere så stor en kursus- og oplægs praksi,s har enorm betydning for hvor hurtigt vi har kunnet rykke og være i stand til at kigge ind i egen praksis. Vi ændrer på dagligdagen når et barn eller en børnegruppe har brug for det.