Indledning

Børnegården i Ollerup er et privat dagtilbud med en Natur og Idrætsprofil for 60 børn i alderen 0-6 år. 20 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehaven.

 

Børnegården åbnede september 2008 og er normeret til 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, + 13 medarbejdere og en leder. 

 

Vores hus ligger i naturskønne omgivelser i forbindelse med Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

 

Grundet vores helt særlige beliggenhed kan vi give vores børn en unik mulighed for at udvikle sig fysisk, psykisk, socialt og kognitivt i helt ekstraordinære rammer og omgivelser.

 

Over en uge vil alle Børnegårdens børn have deltaget i aktiviteter og/eller leget i nogle af Gymnastikhøjskolens indendørs idrætsfaciliteter, ligesom alle børn vil have boltret sig i de storslåede udearealer der byder på både særlige muligheder for leg, idræt, bevægelse og skønne naturoplevelser. 

 

På Gymnastikhøjskolen er der mange forskellige og særlige læringsrum vi kan benytte os af. 

I den store arena, løber vi, leger lege, leger med bolde og en masse andre redskaber og remedier.   

I springcenteret er der 5 gulvtrampoliner, skum redskaber, airtrack, airmåtte, ribber, diverse idrætsredskaber og selvfølgelig en masse gulvplads der giver alle muligheder for fysisk udfoldelse.

I den gamle gymnastiksal er der ringe og tove til at svinge og kravle i og ribber på begge sider af salen. Desuden er der også en masse bolde, hulahopringe og sjippetove.

Endvidere har Gymnastikhøjskolen en parkourhal, hvor vi kan udfordre kroppen fysisk ved at kravle og hoppe og ikke mindst kravle højt på de forskellige elementer.

I kælderen på Gymnastikhøjskolen findes den indendørs svømmehal, hvor Bænkebidderne svømmer i lige uger, Myrerene i ulige uger og frøgruppen hver uge. Når vi svømmer har vi fokus på vandtilvænning og den første svømning. En stor del af det at gå til svømning og komme i svømmehallen handler også om barnets mulighed for en øget selvhjulpethed og at kunne navigere i lidt strammere regler end ellers. I en svømmehal må man ikke løbe, da det er for farligt og alle skal i bad både før og efter. Det kræver noget når man blot er mellem 3 og 5 år, men stort set alle børn elsker det.

 

Gymnastikhøjskolens udendørsareal består af en stor park med en lille sø fyldt med vilde frøer. Vi er ofte forbi og sammen med børnene udforsker vi søen.

Der er en tarzanbane, hvor vi kan udfordre børnenes motorik og stimulere deres sanser maksimalt.

Der er en stor vold ved højskolen vi hen over året bruger på forskellige måder. Om vinteren kælker vi, om sommeren løber, triller, ruller vi m.m. På volden har børnene også en god udsigt og kan se alting lidt ovenfra.

Gymnastikhøjskolen har også en atletikbane, hvor især de største børnehavebørn øver det at cykle og cykle langt. Børnene leger forskellige lege, kravler rundt på de forskellige udendørsredskaber og meget andet.

I det hele taget bruger vi Gymnastikhøjskolens udendørsarealer til at arbejde målrettet med vores idrætsprofil.

 

Gymnastikhøjskolen leverer al vores mad, frugt og brød. Sammen med højskolen arbejder vi på, at børnene bliver præsenteret for forskelligt mad hen over en uge og hen over året. På den måde sikre vi, at vi kan arbejde med det vi kalder "madmod".

Maden ikke altid er det samme som det barnet får derhjemme, men sammen med vennerne bliver barnet ofte lidt mere modig. Vi voksne taler med børnene om maden, hvordan det smager og om hvordan forskellige farver og konsistenser påvirker ens lyst til at smage og prøve noget nyt. Desværre kan Gymnastikhøjskolen endnu ikke levere økologisk mad.

 

Personalet har løbende fokus på hvordan vi skaber den bedste ramme for det pædagogiske måltid. Det betyder at vi har stor opmærksomhed på hvordan vi selv agerer som rollemodeller ved altid at være tilstede ved det bord vi sidder. Deltage i de snakke der er rundt om bordet børnene imellem og selvfølgelig selv spise og være madmodige. Vi har løbende fokus på hvordan vi sikre alle børns aktive deltagelse omkring måltidet uden at dette skaber unødig støj. Et af måltidets store spørgsmål er feks "må man selv bestemme hvor man sidder, hvad man spiser og hvor længe man sidder ved bordet?" Det er ikke altid muligt selv at bestemme hvor man sidder eller hvor længe, men barnet bestemmer selvfølgelig altid selv hvad det spiser.

 

I Børnegården forsøger vi at skabe en måske ikke fast, men ihvertfald genkendelig struktur, så alle børn hen over en dag/i løbet af en uge bliver præsenteret for mange forskellige pædagogiske læringsmiljøer. Hen over et år har vi faste traditioner, forskellige begivenheder og aktiviteter, som er med til at skabe Børnegårdens kultur og det fællesskab, som Børnegården er kendt og positivt berygtet for.