Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Under dette punkt kan du tilgå Den Styrkede Pædagogiske Læreplans mange forskellige elementer og underpunkter. Det er meningen at læreplanen og dens indhold, her på siden, løbende opdateres. På den måde er det vores håb, at den bliver et aktivt styrings- og evalueringsredskab, modsat tidligere tiders digre værker udarbejdet hvert andet år.

 

HER kan du læse mere om den Styrkede Pædagogiske Læreplan og det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer

 

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan - kort fortalt til forældre (film) klik HER