Priser

I Børnegården har vi næsten samme priser for en vuggestue- og en børnehaveplads, som i Svendborg Kommune + ca. 100,-  

 

Per 1.2.2022 stiger priserne, da vi følger Svendborg Kommunes prissætning. Priserne bliver derfor per 1.2.2022

 

Vuggestue inkl. kost: 4610,- kr.

 

Børnehave inkl. kost 2859,- kr.

 

Søskende- og Fripladstilskud

 

Per 1.1.2023 stiger priserne, da vi fortsat følger Svendborg Kommunes prissætning. Priserne bliver derfor for:

 

Vuggestue inkl. kost 4.723,00

Børnehave inkl. kost 2.915,00

 

Kosten udgør 651,00

Opkræves i 11 rater hvorfor juli måned er betalingsfri