Motorikscreening af vores børn

Børns motoriske udvikling sker i forskelligt tempo. Nogle egenskaber og færdigheder kan være medfødt mens andre er et produkt af det miljø som barnet vokser op under. Det afgørende er, at barnet allerede fra fødslen af stimuleres mest muligt. Uanset hvad der ligger til grund for barnets motoriske færdigheder og hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt, så er vi i Børnegården meget optaget af at hjælpe og støtte de børn, som har brug for ekstra motorisk træning.

Undersøgelser viser, at mindst 6 % af alle skolebørn har motoriske vanskeligheder i et omfang, der har betydning for deres indlæring eller sociale udvikling, når de starter i skole. Motoriske vanskeligheder er derudover ofte årsag til lavt selvværd og emotionelle vanskeligheder. Motoriske vanskeligheder er altså noget, der påvirker hele barnets trivsel og det er derfor vigtigt at vi hjælper og støtter barnet, så tidligt som muligt. I børnegården har vi ansat en motorikpædagog som sammen med de andre ansatte laver screeninger af alle børn mindst én gang i løbet af deres børnehavetid.

Når vi laver vores motoriske screeninger i Børnegården laver vi en status på barnets motoriske kompetencer. Hvis der er udfordringer laver vi handleplaner til forældrene således at barnet støttes bedst muligt. I børnehaven har vi hele tiden fokus på den motoriske udvikling og vi vil i det omfang det er muligt støtte barnet yderligere. Er der behov for eksterne fagfolk kontakter vi relevante instanser for at give det bedste grundlag for vores indsats.
Kontakt
Børnegården i Ollerup
Svendborgvej 3D, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 21 21 65 91
Leder@bornegaarden-ollerup.dk
Her bor vi
Indmeldelse/
Udmeldelse
Vil du indskrive dit barn i Børnegården?