Pædagogisk læreplan

Uanset om man er en kommunal eller en privat børnehave, så har man siden 1. august 2004 skulle leve op til Undervisningsministeriets krav om at lave læreplaner. Læreplanerne er et pædagogisk dokumentationsredskab, der skal sørge for, at vores børn får de bedst mulige vilkår for læring og udvikling. Hvordan vi vælger at gøre det i praksis, er op til os selv, men vi skal forholde os til følgende seks temaer i vores pædagogiske arbejde:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle værdier og udtryksformer

Dernæst skal der i vores læreplaner udarbejdes en beskrivelse af, hvordan vores børnemiljø gøres til en integreret del af vores pædagogiske arbejde. I børnegården har vi valgt at tage udgangspunkt i SMTTE modellen, som kort sagt er en model til at planlægge og udvikle det arbejde, som skal udføres. Der er fem elementer i SMTTE modellen:

 • Sammenhæng
 • Mål
 • Tiltag
 • Tegn
 • Evaluering

SMTTE modellen er god, fordi man på en nem og overskuelig måde kan konkretisere et mål og herefter fokusere på de tegn som skal føre en hen imod målet. Modellen er dynamisk forstået på den måde, at vi kan springe frem og tilbage imellem de fem elementer. En gang om året afholdes tilsynsmøde med kommunen, hvor vi gennemgår dele af læreplanen, vores pædagogiske arbejde, vores målsætninger og vores børnemiljø. Hvert andet år evalueres hele læreplanen. Punktet ”Sammenhæng” har vi undladt at bruge tid og plads på, da den er formuleret for hvert enkelt tema i loven. Vi har i stedet indsat en kolonne for sig med arbejdet med Børnemiljøvurdering.

Vi har løbende på vores møder arbejdet med evaluering af læreplanen. Evalueringen foregår internt imellem Børnegårdens personale og en gang om året mødes bestyrelsen sammen med personalet, hvor læreplanerne bliver gennemgået og evalueret.
Kontakt
Børnegården i Ollerup
Svendborgvej 3D, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 21 21 65 91
Leder@bornegaarden-ollerup.dk
Her bor vi
Indmeldelse/
Udmeldelse
Vil du indskrive dit barn i Børnegården?