Børnegården i Ollerups historie

Børnegården i Ollerup (B.i.O.) er en privat aldersintegreret daginstitution beliggende på Gymnastikhøjskolen i Ollerup (G.i.O.).

De første skridt til B.i.O. tages i begyndelsen af 2008 hvor der afholdes et borgermøde på G.i.O.. Her vælges en styregruppe af interesserede, der laver forarbejdet, undersøger og skriver vedtægter. Herefter indkaldes til en stiftende generalforsamling hvor de fremmødte kan tage stilling til vedtægter og formål. Her vælges en bestyrelse bestående af visionære småbørnsforældre samt G.i.O. s forstander Uffe Strandby, som ansætter leder og får alle aftaler i stand med henblik på opstart.

Institutionen åbner d. 1. september 2008 med 4 børn, Dorthe Kronstrøm og en deltidsmedhjælper.

Visionerne fra den spæde begyndelse om en daginstitution på G.i.O. med afsæt i natur, idræt og sund kost kommer godt i gang og kulturen udvikler sig hele tiden. Ansatte, forældre og bestyrelse arbejder som nybyggere med at få etableret B.i.O.s kultur

Det bliver hurtigt en meget velfungerende børnehave med glade børn med røde kinder, et anerkendende og engageret personale og ikke mindst en leder, en aktiv bestyrelse og en forældrekreds, der bakker godt op om projektet. Samarbejdet med G.i.O. er godt, og de mange ideer med udnyttelse af både indendørs- og udendørsfaciliteter bliver realiseret. Der bliver lavet forskellige aftaler med G.i.O. om rengøring, madordning, administrativ hjælp og pedel hjælp.

Der er hurtigt etableret en genkendelig uge struktur i en tryg og stabil hverdag med daglig aktivitet i springcenteret, mad på bål, svømmehal, anden brug af G.i.O.s forskellige faciliteter, en ugentlig turdag i nærområdet og muligheden for at komme til Svendborg eller vandet bliver også sat i spil.

Det første års traditioner vokser ligeså stille frem af kalenderen efterhånden som årstiderne skifter. Startende med Børnegården i Ollerups fødsel på åbningsdagen. En smuk efterårsdag med tid til at sige goddag, hygge, samvær og leg i parken for 4 nye små børn, deres forældre, bestyrelsen og personalet.

Det gode rygte vokser, det samme gør ventelisten. På vores 1 års fødselsdag er vi 24 børn og 3½ voksne. Nu kan vi næsten ikke blive større, men det bliver vi.

Bygningsmæssigt bliver der ved med at være nogle udfordringer, som skal overkommes. Forældrebestyrelsen har et stort engagement uden specielle forudsætninger for arbejdet. Der bliver undersøgt forskellige muligheder for byggeri. Finanskrisen gør at der opstår forhindringer. Højskolens bestyrelse er tilbageholdende med at sætte byggeri i gang i institutionens spæde begynderstadie med 5 børn i efteråret 2008. B. i. O. s bestyrelse og højskolen forsøger den løsning at flytte børnegården over i ”Højskolehjemmet”. Det vil desværre blive alt for dyrt i forhold til kravene til istandsættelse, indretning og størrelse på lokalerne.

Tilladelsen til at være i de midlertidige lokaler bliver forlænget med krav om at finde en permanent  løsning indenfor det næste år. Der findes en egnet placering på højskolens grund. Bestyrelsen mener, at værdigrundlaget med at være meget ude og dagligt brug af faciliteter på højskolen kan retfærdiggøre et byggeri med et noget mindre areal. Gennem udfordringsretten gives en dispensation fra Velfærdsministeriet om at fravige kravet om 10 m2 pr. barn i nybyggeri. Bank og kreditforening er ikke afvisende og konkrete løsninger for byggeriet bliver undersøgt.

Arkitekten tegner et hus med plads til 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn i samarbejde med personale og bestyrelse. I maj 2010 er alle de formelle ting omkring byggeriet faldet på plads og d.8. juni 2010 tages det 1. spadestik til byggeriet. Byggeprocessen følges af såvel store som små. F.eks. står vi en regnfuld sensommerdag og ser blokvogne ankomme og herfra bliver vores hus løftet på plads stykke for stykke.

Den 22. december 2010 flytter Børnegården i Ollerup ind i eget hus klar til at åbne på ny den 3. januar 2011 for 60 børn i alderen 0-6 år, deres familier og 13 ansatte.
Kontakt
Børnegården i Ollerup
Svendborgvej 3D, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 21 21 65 91
Leder@bornegaarden-ollerup.dk
Her bor vi
Indmeldelse/
Udmeldelse
Vil du indskrive dit barn i Børnegården?